Alles wat we doen, doen we met respect voor mens en milieu

Bij DeltaSafe is maatschappelijk ondernemen geen loze belofte. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een veilige en duurzame toekomst.

Deltasafe Groep parkeerplaats

100% elektrisch wagenpark

Als enig beveiligingsbedrijf in Amsterdam is het wagenpark van onze mobiele surveillance 100% elektrisch, daarmee dragen we bij aan de reductie van CO2. We zijn dan ook officieel gecertificeerd door Amsterdam elektrisch.

  • Energiereductie
  • Reductie C02 in transport
  • Duurzaam gedrag

Minder materiaal, meer recyclen

Als enig beveiligingsbedrijf in Amsterdam is het wagenpark van onze mobiele surveillance 100% elektrisch, daarmee dragen we bij aan de reductie van CO2. We zijn dan ook officieel gecertificeerd door Amsterdam elektrisch.

  • Reductie maatregelen
  • Verwerken reststronen
  • Samenwerking in de keten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) - recyclebakken
Ingang hoofdkantoor DeltaSafe van bovenaf gefotografeerd

Duurzame oplossingen hoofdkantoor

Op ons hoofdkantoor maken we gebruik van duurzame oplossingen zoals: zonnepanelen en LED-verlichting. Daarbij is het hele pand gasvrij. Ook onze medewerkers zijn doordrongen van het belang om duurzaam ondernemen serieus te nemen. Dat zie je terug in hun dagelijkse werkzaamheden en de communicatie richting klanten en leveranciers.

Duurzaam samenwerken met klanten

Duurzaamheid staat ook bij ketensamenwerking met onze klanten centraal. Wanneer je samen duurzaam ondernemen vooropstelt, bereik je meer. In de samenwerking worden duidelijke afspraken gemaakt voor b.v. levensduurverlenging van producten door onderhoud en retourname.

Beveiligers achter welkomsbalie