Opleidingen

Een goed opgeleide medewerker kan levens redden

Medewerkers opleiden zodat ze adequaat handelen bij calamiteiten kan levens redden en de schade beperken. Tijdens onze opleidingen maak je kennis met verschillende facetten van BHV, EHBO, reanimatie, brandbestrijding en ontruiming. Daarbij ga je onder begeleiding van onze veiligheidsinstructeur ervaren hoe het is om in de praktijk een beginnende brand te blussen, iemand medische hulp te verlenen of een bedrijfspand te ontruimen.

.. voor alle soorten opleidingen

BHV Basis (E-learning)

De Nederlandse Overheid heeft in de Arbowetgeving opgenomen dat iedere organisatie één of meer bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan moet wijzen. Het is dus verplicht, maar als ondernemer neem je natuurlijk uit eigen initiatief BHV-maatregelen om je medewerkers en je bedrijf te beschermen. Na onze BHV-training kan de cursist eerste hulp verlenen, een beginnende brand blussen, het bedrijfspand evacueren en contact onderhouden met hulpdiensten.

BHV Basis (E-learning) Engels

The Dutch Government, as outlined in the Working Conditions Act (Arbowet), mandates that all organisations appoint at least one emergency response officer (BHV’er). In other words, it is a legal requirement. However, as an entrepreneur, you of course take the initiative to implement emergency response measures to safeguard your company and employees. Following our Emergency Response Training (BHV-training), trainees can administer first aid, extinguish a starting fire, evacuate the company, and maintain communication with emergency responders.

BHV Herhaling

Voor wie? Alle medewerkers binnen de BHV organisatie. Wat leert u? Hulpverlening bij calamiteiten of ongevallen, levensreddend handelen, basic life support (reanimatie), brandbestrijding, alarmering, ontruiming en evacuatie communicatie tijdens calamiteiten

E-Hak Herhaling (EHBO aan Kinderen)

Een hartstilstand bij een baby of kind is de ergste nachtmerrie van iedere ouder, leerkracht of trainer. Als je weet hoe je eerste hulp bij ongevallen moet toepassen kun je een beginnend leven de kans geven om gezond op te groeien. Nu is het wel zo dat het reanimeren van baby’s en kinderen anders werkt dan bij volwassenen. In onze training EHBO aan kinderen leer je hoe je moet handelen bij kinderen van elke leeftijd.

BHV-opleiding

De Nederlandse Overheid heeft in de Arbowetgeving opgenomen dat iedere organisatie één of meer bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan moet wijzen. Het is dus verplicht, maar als ondernemer neem je natuurlijk uit eigen initiatief BHV-maatregelen om je medewerkers en je bedrijf te beschermen. Na onze BHV-training kan de cursist eerste hulp verlenen, een beginnende brand blussen, het bedrijfspand evacueren en contact onderhouden met hulpdiensten.

AED-opleiding

Als iemand een circulatiestoornis (hartstilstand) krijgt, telt elke seconde. Hoe sneller je begint met reanimeren hoe groter de kans dat het slachtoffer het overleeft. Tijdens onze AED-training leer je onder begeleiding van onze veiligheidsinstructeur verschillende levensreddende technieken zoals beademing, borstcompressie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED). We bootsen zoveel mogelijk noodsituaties uit de praktijk na, onder andere met behulp van een reanimatiepop.

EHBO-opleiding

Als iemand onwel wordt of een ongeluk krijgt zie je meteen wie een EHBO-training heeft gevolgd. Terwijl anderen niet weten wat ze moeten doen en vaak zelfs in paniek raken treedt de EHBO’er kordaat op. Een EHBO’er weet hoe je wonden verbindt en hoe je iemand reanimeert. Hoe meer medewerkers eerste hulp bij ongelukken kunnen bieden hoe veiliger je medewerkers zijn binnen je organisatie.

EHBO-kinderopleiding

Een circulatiestoornis bij een baby of kind is de ergste nachtmerrie van iedere ouder, leerkracht of trainer. Als je weet hoe je eerste hulp bij ongevallen moet toepassen kun je een beginnend leven de kans geven om gezond op te groeien. Nu is het wel zo dat het reanimeren van baby’s en kinderen anders werkt dan bij volwassenen. In onze training EHBO aan kinderen leer je hoe je moet handelen bij kinderen van elke leeftijd.

Ontruimingsoefening

De sirenes maken lawaai en collega’s in gele BHV-vesten komen zo snel als mogelijk de afdeling op om die te ontruimen. Je moet dan stoppen met wat je bezig was en gedwee de instructies van de BHV’ers opvolgen. Heel irritant, want als iedereen buiten staat en is uitgelegd waarom ontruimingsoefeningen noodzakelijk zijn, kun je pas weer naar binnen en verder met je werk. Toch is het belangrijk om regelmatig te oefenen hoe je het pand snel en veilig verlaat voor als er echt iets gebeurt.