Meldkamerdiensten

De belangrijkste taak van de meldkamer is het afhandelen van uw alarmmeldingen. DeltaSafe Groep werkt hoofdzakelijk met onze partner, Security Monitoring Centre meldkamer (SMC).  Deze meldkamer is door ons in de praktijk als beste meldkamer beoordeeld, vanwege hun klantvriendelijkheid en hun accurate handelingen. De meldkamer is uitgerust met uiterst moderne computerapparatuur, die gekoppeld is aan speciaal ontwikkelde applicaties. Zij kennen niet de gebruikelijke lange wachttijden voor hun klanten. Hierdoor wordt de grootst mogelijke efficiëntie en betrouwbaarheid gerealiseerd.

Alarmmeldingen
  • Inbraakmeldingen
  • Brand meldingen
  • Overval, paniek en medische meldingen
  • Sabotage meldingen
  • Technisch, 220 v uitval, accubewaking
  • 24 uurs testmelding
  • Registratie in- en uitschakelen (optie)
Rapportage

Alle contacten tussen uw alarminstallatie en de meldkamer worden vastgelegd in een database. Afhankelijk van de gebruikte alarminstallatie kunnen ook extra gegevens geregistreerd worden (bijvoorbeeld gegevens van zones en sleutelhouders).

Meldkamer controle waar u op kunt rekenen

De meldkamer is een landelijk door het Ministerie van Justitie erkende particuliere alarmcentrale. Deze verzorgt de ontvangst en de afhandeling van duizenden over geheel Nederland verspreide installaties. Zij bieden preventie in geval van inbraak, brand, overval, sabotage, technische storingen, e.d. Deze meldkamer is ingericht met de meest geavanceerde beveiligingstechnieken. Elk signaalformaat kan worden ontvangen. Aan elk alarm kan zij een specifieke opvolging geven. De meldkamer biedt u op het gebied van alarmering en bewaking een dienstenpakket op maat, afhankelijk van uw wensen en behoeften. De alarmcentrale is zwaar beveiligd. Het gebouw en de inrichting voldoen aan de strengste eisen. Alle in- en uitgaande gesprekken worden in de meldkamer door recorders opgenomen, met datum en het tijdstip erbij. De tapes dienen, indien nodig, als bewijsmateriaal voor justitie en verzekeraar.

Service

Wilt u meer informatie over de meldkamerdiensten van DeltaSafe Groep? Neem dan contact met ons op.

Contact